.Atom Nedir

Atom, doğadaki tüm maddeleri oluşturan yapı taşlarıdır. Atom, bir çekirdek ve çekirdeğin etrafında belli yörüngelerle dönen elektronlardan oluşur. Atom çekirdeği, Nötron ve Protonlardan meydana gelmektedir. Protonlar pozitif yüklüdürler ve kütleleri elektronların 1839 katı kadardır. Nötronlar ise yüksüzdürler ve onlarında kütleleri elektronların 1839 katı kadardır. Bu durumda, çekirdeğin elektrik yükü pozitif, elektronun elektrik yükü ise negatif olduğundan dolayı birbirlerini çekerler.

Bir atomun yarıçapı yaklaşık olarak 10-8 cm civarındadır (atomun cinsine göre değişkilik gösterir). Atomun çekirdeğinin yarıçapı ise yaklaşık 10-12 cm kadardır. Bu verilerden de anlaşılacağı gibi elektronlar ile çekirdek arasında oldukça fazla bir mesafe vardır. Eğer bu mesafe kaldırılabilseydi bir gezegeni, 10 milyar katı kadar küçülterek çok daha küçük bir cisim haline, bir nohut tanesine dönüştürebilmek söz konusu olabilirdi.

 

 
Gizlilik ve Telif Hakları design & developed by TREDEAL.com