.Isı Nedir

Isı, sürekli yüksek sıcaklıktaki bir sistemden, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme doğru hareket etmek istemesinden dolayı hareket halindeki enerji olarak tanımlanabilir.

Genelde ısı ve sıcaklık anlam olarak aynı olduğu düşünülerek yanlış kullanılmaktadır. Isı bir enerjidir ve birimi kalori (cal)‘dir. Sıcaklık ise bir maddenin belli bir ölçüye göre soğukluğunu, ılıklığını veya sıcaklığını gösteren niceliktir, birimi ise santigrad (C), fahrenhayt (F) veya kelvin (K)'dir.

Isı dört şekilde açığa çıkar;

  • Kimyasal reaksiyon ile ( Yanma gibi )

  • Nükleer reaksiyon ile ( Güneşteki reaksiyonlar gibi )

  • Elektromanyetik ışınım ile ( Elektrikli infrared ısıtıcılar gibi )

  • Mekanik olarak ( Sürtünme gibi )

Yukarıda saydığımız yöntemler ile açığa çıkan enerji üç şekilde transfer olur;

Temas ile ısı iletim yöntemi :Herhangi iki madde birbirine temas ettiğinde, ısının yüksek sıcaklıktaki maddeden daha düşük sıcaklıktaki maddeye doğru hareketinden doğan ısı iletim yöntemi olup bu yönteme örnek olarak elektrikli su ısıtıcılarını verebiliriz.

 

 
Taşınım ile ısı iletim yöntemi : Isı, belli bir kaynakta üretilir ve üretilen ısı direkt olarak gaz yada sıvı maddeler üzerinden iletilir. Lokal ısıtmada yada endüstriyel ısıtmada kullanılan çeşitli ısıtma sistemleri bu iletim yöntemi ile çalışmaktadır.
 

 
Işınım ile ısı iletim yöntemi :Isı, bir ışık kaynağından çıkan fotonlar sayesinde taşınır ve herhangi bir maddeyle temas etmesi sonucu ısı iletilmi gerçekleşmiş olur. Isıyı verimli ve homojen şekilde kullanmak için en uygun yöntemdir. Güneşin bizi ısıtması ve UFO ışıkla ısıtma sistemini örnek olarak verebiliriz.
 

 
Gizlilik ve Telif Hakları design & developed by TREDEAL.com